Eerste Kamer stemt in met Lenteakkoord

12 juli 2012 | Door redactie

De Eerste Kamer is deze week akkoord gegaan met de voorstellen uit de Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013. Ook het wetsvoorstel voor de verhoging van de AOW- en pensioenrichtleeftijd is aangenomen. Daardoor zal de AOW-leeftijd vanaf volgend jaar gaan stijgen totdat deze in 2019 66 jaar en in 2023 67 jaar is.

Toen de Tweede Kamer akkoord ging met de Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013 bleken niet alle maatregelen uit het Lenteakkoord hierin te zijn opgenomen. Zo blijft de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding een heikel punt. Deze maatregel wordt pas na de verkiezingen besproken. Nu de Eerste Kamer akkoord is gegaan met het wetsvoorstel zullen de overige maatregelen al wel op de genoemde data in werking treden. Voor de meeste maatregelen zal dat per 1 januari 2013 zijn, maar de BTW-verhoging van 19% naar 21% zal al per 1 oktober 2012 gelden.

Arbeidsovereenkomst eindigt met bereiken van pensioenrichtleeftijd

Vanaf volgend jaar zal de AOW-leeftijd jaarlijks één maand stijgen, vanaf 2016 jaarlijks met twee maanden en vanaf 2019 elk jaar met drie maanden. Werknemers die in 2013, 2014 of 2015 65 jaar worden kunnen een voorschot krijgen op hun AOW. De Eerste Kamer heeft ook ingestemd met de motie over de beëindiging van een arbeidsovereenkomst van rechtswege die gelijk zal staan met de pensioenrichtleeftijd, die per 1 januari 2014 67 jaar is.