Eerste schijf loon- en inkomstenbelasting omlaag

17 september 2013 | Door redactie

In het Belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs omlaag gaat. In 2014 blijft het tarief nog hetzelfde als nu. Maar in 2015 en 2016 wijzigt het tarief totdat het in 2017 0,23 procentpunt lager is dan nu.

De verlaging van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting vindt plaats in een aantal stappen. Komend jaar verandert er niks, maar per 1 januari 2015 gaat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting omlaag met 0,29 procentpunt. Per 1 januari 2016 wordt de eerste schijf verhoogd met 0,06 procentpunt en in 2017 blijft het tarief gelijk aan dat in 2016.

Tariefswijziging door combinatie van maatregelen

Dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting op de schop gaat, komt voort uit een combinatie van maatregelen:

  • de verlaging van het tarief dat in het regeerakkoord was afgesproken;
  • de compensaties voor lagere zorgpremies uit de in de reguliere koopkrachtbesluitvorming en het aanvullend pakket;
  • de doorwerking van maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 en de koopkrachtbesluitvorming in 2012.