Eigen risico zorgverzekering naar € 350

18 september 2012 | Door redactie

U moet volgend jaar weer meer bijdragen in de zorgkosten. Het eigen risico voor de zorgverzekering stijgt in 2013 naar € 350 per persoon. Dit bedrag komt bovenop de maandelijkse premie voor de basisverzekering. Ter compensatie gaat de zorgtoeslag voor mensen met lage inkomens wel omhoog. Dat staat in de Miljoenennota die op Prinsjesdag is gepresenteerd.

Het eigen risico voor de zorgverzekering bedraagt nu nog € 220 per persoon per jaar. De verhoging betekent dat u in 2013 de eerste € 350 aan zorgkosten zelf moet betalen. De toename van het bedrag voor het eigen risico komt doordat de dekking van het basispakket wordt uitgebreid. Hulp bij het stoppen met roken en een bezoek aan de diëtiste zijn vanaf 2013 weer onderdeel van het basispakket, terwijl de rollator juist uit het basispakket verdwijnt. Ook komt er een eigen bijdrage van € 7,50 per dag voor het verblijf in een instelling voor medisch-specialistische zorg en moet u een eigen bijdrage van 25% betalen bij de aanschaf van een hoortoestel.