Einde aan excessieve aftrek deelnemingsrente

28 juni 2012 | Door redactie

Bepaalde fiscale regels zijn erg voordelig voor sommige internationale ondernemingen. Nederland is voor veel multinationals dan ook een geliefd vestigingsland. De huidige deelnemingsvrijstelling zorgt ervoor dat er geen belasting verschuldigd is over de voordelen uit een deelneming. De deelnemingsrente is daarentegen wel aftrekbaar. Het onlangs gesloten Bezuinigingsakkoord moet dit zogenoemde Bosal-gat dichten.

De aankoop van een deelneming of een (extra) kapitaalstorting in een deelneming gaat meestal gepaard met een financieringsschuld. De rente die een onderneming over die financieringsschuld betaalt, is de zogenoemde deelnemingsrente. In het Begrotingsakkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie voorbereidden, is een beperking van de excessieve aftrek van deelnemingsrente opgenomen. Van excessieve afrek is alleen sprake als de waarde van de deelneming hoger is dan het eigen vermogen.                  

Uitzonderingen nog niet bekend

U zult dus moeten bepalen wat de totale deelnemingsschuld is. Hierbij hoeft u de deelnemingen die een uitbreidingsinvestering vormen niet mee te nemen. Het is op dit moment nog onduidelijk welke situaties precies onder een uitbreidingsinvestering vallen. In het Begrotingsakkoord is in ieder geval wel opgenomen welke situaties niet onder deze uitzondering vallen:

  • als er sprake is van een hybride lening aan het lichaam waarin de deelneming is gehouden;
  • als de rente ter zake van de financiering van een dergelijke uitbreiding ook elders in het concern in aftrek is gebracht (zogenoemde double dip);
  • als de financiering van het lichaam waarin de deelneming wordt gehouden, is aangegaan vanwege de belastingbesparing.

Binnenkort volgt een wetsvoorstel met de precieze uitwerking van deze plannen.