Extra banen voor jonge docenten

17 september 2013 | Door redactie

Voor jonge docenten in het basis- en voortgezet onderwijs komen er 3.000 extra banen. Verder wil het kabinet dat de werkdruk in het onderwijs omlaag gaat. Om de kwaliteit en vakbekwaamheid van docenten te verbeteren, krijgen zij vanaf volgend jaar meer tijd voor bij- en nascholing. Dat zijn enkele plannen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt.

Onlangs heeft het kabinet met een aantal partijen uit het onderwijs een principeakkoord gesloten om de kwaliteit van het onderwijs in Nederland te verbeteren. De tekst van dit Nationaal Onderwijsakkoord wordt binnenkort openbaar. Het kabinet stelt € 689 miljoen beschikbaar om onder meer de volgende maatregelen te treffen:

  • Er komt vanaf 2017 een bijscholingsplicht voor leraren.
  • Leraren moeten zich vanaf 2017 registreren in een nationaal Lerarenregister. Het register moet ervoor zorgen dat leerlingen les krijgen van docenten die beschikken over de juiste papieren en die hun vakkennis bijhouden.
  • De kwaliteit van de lerarenopleiding wordt verbeterd.
  • De eisen voor instroom worden strenger.
  • Leraren worden (via de Lerarenbeurs) gestimuleerd om een master te behalen.
  • Beginnende leraren worden beter begeleid.
  • Het Participatiefonds en het Vervangingsfonds worden gemoderniseerd.