Extra budget voor aanpak laaggeletterdheid

29 september 2014 | Door redactie

In 2015 stelt het kabinet € 4 miljoen beschikbaar om laaggeletterdheid aan te pakken. Het kabinet treft deze maatregel omdat nog altijd 10% van de beroepsbevolking laaggeletterd is. Een werknemer die niet goed kan lezen of schrijven, loopt meer risico op het werk om een ongeval te krijgen en is minder goed inzetbaar.

Zo’n 1,1 miljoen werknemers hebben moeite met lezen en schrijven. Hun taalniveau bevindt zich onder niveau 1F. De afgelopen jaren heeft het kabinet verschillende maatregelen getroffen om laaggeletterdheid te bestrijden. Zo is in 2007 het convenant Laaggeletterdheid (pdf) gesloten, zijn er in cao’s afspraken gemaakt over het verbeteren van taalvaardigheid op de werkvloer en hebben FNV, VNO-NCW, MKB-Nederland een taalscan (pdf) ontwikkeld om te toetsen of werknemers behoefte hebben aan scholing op het gebied van taalvaardigheid.

Geletterdheid onderdeel maken van scholingsbeleid

De regering wil dat werkgevers zich bewust worden van het probleem van laaggeletterdheid en ondersteunt dit volgend jaar met extra budget. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die op Prinsjesdag is gepresenteerd. Vaak bieden werkgevers wel taalcursussen aan allochtone werknemers, maar realiseren ze zich niet dat er ook autochtone medewerkers zijn die moeite hebben met lezen en schrijven. Ook pleit het kabinet ervoor dat geletterdheid structureel onderdeel wordt van het scholings- en loopbaanbeleid.