Fiscaal procesrecht moet efficiënter

15 september 2015 | Door redactie

Het fiscaal procesrecht wordt vereenvoudigd. Dit is een direct gevolg van massale bezwaren en prejudiciële vragen. Deze werden ingediend met betrekking tot hete hangijzers als de crisisheffing, de bedrijfsopvolgingsregeling in de erfbelasting en het forfaitaire rendement dat wordt toegepast voor de berekening van het box 3-inkomen.

Het kabinet heeft een aantal verbeteringen op het oog met betrekking tot de massaalbezwaarprocedure. Daarnaast moet er een prejudiciële procedure komen in belastingzaken bij de Hoge Raad. Lagere rechters in belastingzaken kunnen daarom voortaan gedurende een procedure een rechtsvraag stellen aan de Hoge Raad.

Fiscaal procesrecht sluit aan bij het civiele recht

In het civiele recht is dit al gebruikelijk sinds 1 juli 2012. De civiele rechter kan aan de Hoge Raad tijdens het geding een rechtsvraag stellen ter beantwoording bij wijze van prejudiciële beslissing. Het kabinet hoopt door invoering van eenzelfde mogelijkheid in het fiscaal procesrecht een heel scala aan feitelijk vergelijkbare geschillen voorkomen.