Fraudemaatregelen rond toeslagen aangescherpt

17 september 2013 | Door redactie

Om fraude met de toeslagen en andere fiscale wetten te bestrijden, heeft het kabinet een aantal maatregelen aangekondigd. Zo komt er een verlenging van de beslistermijn als er sprake is van een extra controle vanwege een verhoogd frauderisico.

Het kabinet vindt fraude ontoelaatbaar. In mei 2013 heeft zij dan ook al een aantal maatregelen genomen om dit aan te pakken. Hierbij kunt u denken aan het controleren van de DigiD en of deze hoort bij het burgerservicenummer (BSN) waarvoor de aangifte is gedaan of het verzoek is ingediend. Ook moeten wijzigingen van bankrekeningnummers nu schriftelijk worden bevestigd.

Verschillende maatregelen in het kader van fraudebestrijding

In het Belastingplan zijn verschillende maatregelen opgenomen in het kader van fraudebestrijding, namelijk:

  • De beslistermijn wordt verlengd als er sprake is van een extra controle vanwege een verhoogd frauderisico.
  • Er komt geen voorschot als er onvoldoende gegevens over de aanvrager bekend zijn.
  • Opschorting van betaling bij twijfels over het adres.
  • Ontzegging van rechten en verkorting van de termijn om voor een voorschot in aanmerking te komen.
  • Voor de toeslagen wordt de reikwijdte van de boete uitgebreid.
  • Er volgt een vergrijpboete bij een onjuiste aanvraag voorlopige teruggaaf of een opzettelijk onjuist verzoek om herziening.