Geen algemene heffingskorting bij hoog inkomen?

11 september 2013 | Door redactie

Het ziet ernaar uit dat de plannen uit het regeerakkoord om de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk te maken, doorgaan. Volgens ingewijden staat in de Prinsjesdagstukken dat inkomens waarvoor het 52%-tarief van de loon- en inkomstenbelasting geldt, straks buiten de algemene heffingskorting gaan vallen.

De plannen voor het schrappen van de algemene heffingskorting voor topinkomens komt in de plaats van het inkomensafhankelijke eigen risico voor zorgkosten. Oorspronkelijk was het plan om werknemers met een hoger inkomen meer zorgkosten zelf te laten betalen. Die maatregel is – na veel protesten en obstakels voor de praktische uitvoerbaarheid – vervangen door het aftoppen van de algemene heffingskorting.

Geen algemene heffingskorting vanaf € 55.992

Op dit moment krijgt iedereen die in Nederland woont en belastingplichtig is, € 2.001 korting op de loon- of inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Vanaf de AOW- leeftijd is dit € 1.034. Mensen met een inkomen vanaf (in 2013) € 55.992 zouden in de toekomst echter niet meer voor deze algemene heffingskorting in aanmerking komen. De korting wordt waarschijnlijk gefaseerd teruggeschroefd.

Uitwerking bekend op Prinsjesdag

Werknemers met een loon boven ongeveer € 4.500 bruto per maand worden hier de dupe van. De precieze uitwerking van de maatregel wordt naar verwachting op Prinsjesdag bekendgemaakt.