Geen algemene heffingskorting veelverdieners

17 september 2013 | Door redactie

In het regeerakkoord van vorig jaar werd het plan al geopperd en ook in het Belastingplan 2014 staat het: de algemene heffingskorting wordt inkomensafhankelijk. Dit betekent dat werknemers met een hoger inkomen volgend jaar recht hebben op een lagere algemene heffingskorting. Per 1 januari 2015 hebben de hoogste inkomens helemaal geen recht meer op de algemene heffingskorting.

Op dit moment krijgt iedereen die in Nederland woont en belastingplichtig is € 2.001 korting op de loon- of inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Voor inkomens vanaf het begin van de tweede tariefschijf in de loon- en inkomstenbelasting (zie ook het bericht ‘Kabinet verandert IB-tarieven voor 2014 niet’) wordt de algemene heffingskorting per 1 januari 2014 geleidelijk afgebouwd, waardoor werknemers met een inkomen boven € 19.645 minder algemene heffingskorting krijgen. In 2015 en 2016 wordt de algemene heffingskorting nog verder afgebouwd, waardoor werknemers met hoge inkomens uiteindelijk helemaal geen recht meer hebben op de algemene heffingskorting.

Algemene heffingskorting

Maximum van de algemene heffingkorting stijgt

Het maximum van de algemene heffingskorting voor de lage inkomens wordt wel verhoogd de komende jaren. Met ingang van 1 januari 2014 wordt de algemene heffingskorting verhoogd met € 99, per 1 januari 2015 met € 83 en per 1 januari 2016 met € 14. Per 1 januari 2017 wordt de algemene heffingskorting weer verlaagd met € 39.