Geen franchise in 2013, wel lagere Awf-premie

10 september 2012 | Door redactie

Om een uniforme heffingsgrondslag te bereiken, schaft de Wet uniformering loonbegrip per 2013 de franchise voor de premie WW-Awf af. Dat betekent dat uw onderneming al over de eerste euro loon van werknemers premie gaat betalen. Het premiepercentage daalt dan waarschijnlijk wel naar 2,05%.

Als per 1 januari 2013 de Wet uniformering loonbegrip van kracht wordt, gebruikt u voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de premies werknemersverzekeringen voortaan één en dezelfde heffingsgrondslag. Om dat mogelijk te maken, moet de franchise voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) het veld ruimen.

Franchise moet weg voor gelijkmaken grondslag

Op dit moment hoeft uw onderneming over de eerste € 17.229 die een werknemer verdient, geen Awf-premie af te dragen. Deze franchise komt per 2013 te vervallen. Dat is nodig omdat anders de totale grondslag waarover uw onderneming premies werknemersverzekeringen is verschuldigd niet helemaal gelijk is aan de grondslag voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Daar geldt de franchise immers ook niet.

Premie WW-Awf naar 2,05%

Als het bij het afschaffen van de franchise zou blijven, zouden de lasten van uw onderneming flink toenemen. U moet immers al vanaf de eerste euro Awf-premie gaan betalen. Het ziet ernaar uit dat het premiepercentage van de Awf vanwege de afschaffing van de franchise naar beneden gaat van 4,55% naar 2,05%. Dit zou ervoor zorgen dat gemiddeld genomen de lasten van werkgevers gelijk blijven. In het Belastingplan dat op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer wordt gepresenteerd, zullen de nieuwe tarieven zijn opgenomen.