Geen nieuwe gebruikers voor werkbonus in 2015

26 september 2014 | Door redactie

Dat de werkbonus voor werknemers van 61 tot en met 64 jaar per 2015 zou komen te vervallen, was al langer bekend. Op Prinsjesdag werd dit bevestigd. Alleen werknemers die nu al recht hebben op deze extra heffingskorting, ontspringen de dans.

In het bericht 'Werkbonus afgeschaft door begrotingsakkoord' kon u vorig jaar al lezen over de voornemens om de werkbonus per 1 januari 2015 af te schaffen. In de stukken die op Prinsjesdag werden gepresenteerd, is dit plan bevestigd. De werkbonus komt vanaf 1 januari 2015 langzaam te vervallen. Mensen die ná die datum 61 jaar worden, hebben er dan geen recht meer op. Het gaat dus wel alleen om nieuwe gevallen: werknemers die de extra heffingskorting vóór 1 januari 2015 al ontvangen, houden er recht op zolang ze in de doelgroep vallen.

AOW moet betaalbaar blijven

De werkbonus voor werknemers van 61 tot en met 64 jaar werd per 2013 ingevoerd om langer doorwerken door deze doelgroep te stimuleren. Dit is nodig om de AOW betaalbaar te houden, aangezien de Nederlandse beroepsbevolking krimpt.
Met ingang van 2014 werd de werkbonus in de loonbelasting ondergebracht. Als een werknemer recht heeft op de werkbonus, moet u die tegenwoordig dus via de loonadministratie verwerken.

Vanaf 2018 helemaal geen werkbonus meer

Het vervallen van de werkbonus voor nieuwe gevallen betekent automatisch dat de heffingskorting per 2018 niet meer zal bestaan. Alle mensen die nu recht hebben op de werkbonus, zijn dan immers te oud geworden om er nog voor in aanmerking te komen.