Geen reisaftrek openbaar vervoer meer in 2013

18 september 2012 | Door redactie

De reisaftrek voor ov-reiskosten die een werknemer niet of nauwelijks krijgt vergoed, komt in 2013 te vervallen. Dit staat in de aparte ‘Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer’ uit het Belastingplan 2013. Het afschaffen van de reisaftrek valt samen met het vervallen van de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkvekeer per 1 januari 2013.

Werknemers die met het openbaar vervoer naar hun werk reizen en hiervoor geen of nauwelijks een vergoeding krijgen van hun werkgever, hebben onder voorwaarden recht op een reisaftrek in hun aangifte inkomstenbelasting. Omdat de onbelaste reiskostenvergoeding of verstrekking voor woon-werkverkeer vanaf 2013 komt te vervallen, vervalt ook de reisaftrek voor het ov.

Wel reisaftrek bij ov-abonnement vóór 25 mei 2012

Wel geldt er een overgangsregeling voor de reisaftrek als de werknemer de openbaarvervoerkaart vóór 25 mei 2012 heeft aangeschaft. Deze werknemers kunnen hun reiskosten dan nog aftrekken gedurende de looptijd van hun abonnement, ook als deze pas in 2013 afloopt. De werknemer moet wel gedurende de looptijd aan alle voorwaarden van de reisaftrekregeling voldoen.
Een werknemer heeft recht op de reisaftrek als de enkele reis tussen het woon en werkadres meer dan tien kilometer is en de werknemer wekelijks meestal één dag of meer naar het werk reist. Daarnaast heeft hij een openbaarvervoerverklaring of reisverklaring nodig. Met deze regeling kan de werknemer – afhankelijk van de reisafstand en het aantal dagen dat hij reist – € 109 tot ruim € 2.000 aftrekken in zijn IB-aangifte.