Gerichte vrijstelling voorzieningen op de werkplek

16 september 2014 | Door redactie

Onder de werkkostenregeling is het per 2015 mogelijk om bepaalde voorzieningen die werknemers op hun werkplek gebruiken te vergoeden of verstrekken zonder dat deze van de vrije ruimte snoepen. De voorziening moet dan wel bij ministeriële regeling aangewezen zijn.

De werkkostenregeling maakt nu onderscheid tussen de vergoeding en verstrekking van voorzieningen die werknemers (deels) op de werkplek gebruiken en de terbeschikkingstelling van diezelfde voorziening. Voor werkkleding of arbovoorzieningen die de werkgever ter beschikking stelt, geldt bijvoorbeeld een nihilwaardering, terwijl de vergoeding of verstrekking ervan belast loon vormt. Dat onderscheid komt per 2015 te vervallen, zo blijkt uit het Belastingplan 2015. Werkplekvoorzieningen kunnen straks bij ministeriële regeling aangemerkt worden als gerichte vrijstelling. In dat geval tellen ze niet mee voor de vrije ruimte, ongeacht of het een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling betreft.

Welke vrijstellingen onder de regeling vallen is nog onbekend

Hoewel het dus mogelijk wordt om bepaalde voorzieningen op de werkplek te vergoeden zonder dat dit ten koste gaat van de vrije ruimte van de organisatie, is het nog onduidelijk om welke voorzieningen het precies gaat. Dat wordt pas later dit jaar duidelijk. Dan worden bij ministeriële regeling de specifieke voorzieningen aangewezen waarvoor een gerichte vrijstelling zal gelden.