Gevolgen verkiezingsprogramma's in beeld

27 augustus 2012 | Door redactie

De verkiezingsprogramma's van tien politieke partijen zijn door het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) doorgerekend. De resultaten zijn verzameld en verwerkt tot het boek 'Keuzes in Kaart 2013-2017' (KiK). KiK bevat vooral de belangrijkste (macro-)economische en koopkrachteffecten, de houdbaarheid van de overheidsfinanciën, en de werkgelegenheid. Daarnaast besteden CPB en PBL uitgebreid aandacht aan niet-economische onderwerpen, zoals de gevolgen voor de zorg, de sociale zekerheid, energie en klimaat, onderwijs, innovatie, woningmarkt, bereikbaarheid en natuur.

VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en DPK namen aan de doorrekening deel. De afspraken uit het Begrotingsakkoord 2013 vormen de basis voor de doorrekeningen met de in juni door het CPB gepubliceerde economische verkenning tot en met 2017 als uitgangspunt. De doorrekening maakt de effecten van de verschillende verkiezingsprogramma's inzichtelijk. Het boek 'Keuzes in Kaart 2013-2017' is een omvangrijk document en kunt gratis downloaden. Er is gelukkig ook een samenvatting per politieke partij beschikbaar. De samenvattingen maken de uitkomsten nog sneller inzichtelijk.