Groen licht voor belastingplannen 2013

20 december 2012 | Door redactie

Staatssecretaris Weekers van Financiën en minister Blok van Wonen hebben deze week de belastingplannen voor 2013 succesvol door de Eerste Kamer geloodst. De meeste aangekondigde maatregelen kunnen nu per 1 januari 2013 ingaan. Sommige plannen hebben een latere ingangsdatum.

De gewijzigde maatregelen zijn terug te vinden in het Belastingplan 2013, de overige fiscale maatregelen en een aantal aanvullende wetsvoorstellen. Over de inhoud daarvan heeft FA Rendement u al via verschillende berichten op de hoogte gehouden. Tijdens de behandeling van alle voorstellen door de Tweede en Eerste Kamer heeft de regering wel enkele toezegging gedaan. Dat was nodig om van beide kamers groen licht voor de plannen te krijgen.

Aftrek hypotheekrenteaftrek mogelijk anders

Zo is de behandeling van de verhuurdersheffing nog niet afgerond. De Eerste Kamer wil namelijk voor 1 maart 2013 van de regering horen wat de gevolgen zijn voor de investeringen in onderhoud en nieuwbouw door woningcorporaties. De regering geeft aan dat verzoek gehoor. Ook komt de regering in januari met een rapport over de hypotheekrenteaftrek. Voor 2013 is die voor nieuwe gevallen alleen nog mogelijk als er sprake is van 100% aflossing van de hypotheeklast. Onderzoek naar de mogelijkheid om dit naar 50% terug te brengen is noodzakelijk. Dat geldt ook voor spreiding van de aflossing over meer dan dertig jaar.
In de komende tarievenspecial, de eerste editie van het nieuwe jaar van FA Rendement, vindt u alle nieuwe regels en tarieven per 1 januari 2013.