Heffingskorting veelverdieners blijft bestaan

17 oktober 2013 | Door redactie

Uit de begrotingsafspraken van coalitiepartners VVD en PvdA en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP blijkt dat de afbouw van de algemene heffingskorting voor veelverdieners wordt teruggedraaid.

In het bericht ‘Veelverdieners krijgen minder heffingskorting’ kon u al lezen dat uit het Belastingplan 2014 bleek dat de algemene heffingskorting voor hoge lonen zou worden afgebouwd. Door deze afbouw zouden werknemers met een jaarinkomen boven de circa € 100.000 per 1 januari 2015 helemaal geen recht meer hebben op de algemene heffingskorting. Uit de begrotingsafspraken (pdf) die onlangs zijn gepresenteerd, blijkt echter dat dit niet doorgaat.

Algemene heffingskorting stijgt komende jaren

Door het terugdraaien van deze maatregel blijven werknemers met hoge lonen recht hebben op de algemene heffingskorting. Dit jaar is deze korting op de loon- of inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen € 2.001. De komende jaren wordt deze verhoogd. Met ingang van 1 januari 2014 stijgt hij met € 99, per 1 januari 2015 met € 83 en per 1 januari 2016 met € 14. Per 1 januari 2017 wordt de algemene heffingskorting weer verlaagd met € 39.

Arbeidskorting hoge inkomens wordt wel afgebouwd

Voor hoge inkomens wordt de arbeidskorting de komende jaren stapsgewijs afgebouwd tot nihil, zo bleek uit het Belastingplan 2014. In de begrotingsafspraken is niets vermeld over het eventueel terugdraaien van deze maatregel. De afbouw van de arbeidskorting zal – als de Tweede en Eerste Kamer met het Belastingplan 2014 instemmen – dan ook doorgaan.