Heffingskortingen beïnvloed door uniform loon

18 september 2012 | Door redactie

Ieder jaar worden de heffingskortingen voor de inkomsten- en loonbelasting aangepast aan de inflatie. In 2013 worden de heffingskortingen niet geïndexeerd, maar de hoogte ervan wordt wel beïnvloed door de invoering van het uniforme loonbegrip (ULB) op 1 januari 2013.

De invoering van het uniforme loonbegrip heeft vooral een groot effect op de hoogte van de arbeidskorting voor hogere inkomens. In 2012 geldt de afbouw van de arbeidskorting voor inkomens hoger dan € 45.178, maar in 2013 daalt deze grens naar € 40.000. De maximale afbouw stijgt in 2013 van € 78 naar € 1.173. Werknemers met een inkomen boven de € 40.000 krijgen daardoor een veel lagere arbeidskorting.

Een nieuwe ouderenkorting voor hoge inkomens

De ouderenkorting stijgt door het ULB in 2013 naar € 1.032. Verder komt er een nieuwe ouderenkorting voor ouderen met een inkomen hoger dan € 35.450. In 2012 ontvingen deze ouderen geen ouderenkorting, maar door de invoering van het uniforme loonbegrip krijgen zij in 2013 een ouderenkorting van € 150.
De alleenstaande ouderenkorting, de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de alleenstaande ouderkorting en de jonggehandicaptenkorting blijven in 2013 gelijk aan dit jaar.

Heffingskortingen