Heffingskortingen in de lift in 2019

18 september 2018 | Door redactie

In de lijn van het credo ‘werken moet lonen’ uit de kabinetsplannen zitten ook de heffingskortingen volgend jaar in de lift. De maximale arbeidskorting klimt namelijk naar € 3.399.

Het kabinet schroeft de algemene heffingskorting voor de komende drie jaar op om te zorgen dat alle werkenden de vruchten plukken van de ombouw van het belastingstelsel. Maar ook de andere heffingskortingen worden opgevoerd. Zo gaat de arbeidskorting omhoog van € 3.249 naar € 3.399, al is het wel de bedoeling om de opbouw van deze korting in 2021 aan te passen.

Tabel met heffingskortingen 2019

Ook de jonggehandicaptenkorting, de ouderenkorting voor lagere inkomens en de alleenstaande-ouderenkorting stijgen ten opzichte van dit jaar, zoals te zien is in onderstaande tabel.

Heffingskortingen 2018-2019