Hervorming van het ontslagrecht in 2014

18 september 2012 | Door redactie

Per 2014 bent u waarschijnlijk verantwoordelijk voor de eerste zes maanden van de WW-uitkering van tijdelijke en vaste werknemers die u ontslaat. Dit blijkt uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierop vooruitlopend krijgt u vanaf volgend jaar al te maken met een hogere WW-premie.

In overeenstemming met de plannen die de Kunduz-coalitie eerder bekend maakte, ondergaat het ontslagrecht een aantal belangrijke wijzigingen. Bij het beëindigen van een dienstverband draait de werkgever straks – bij zowel een vast als een tijdelijk contract – op voor de eerste periode van werkloosheid met een maximale termijn van zes maanden. Als de Tweede en Eerste Kamer hiermee instemmen, zijn de wijzigingen in 2014 een feit. In aanloop hierop moet de werkgever vanaf volgend jaar al een hogere WW-premie betalen.

Preventieve ontslagtoets vervalt

Daarnaast moet de werkgever zijn – tijdelijke en vaste – werknemers bij ontslag een zogeheten transitiebudget geven. Dit budget vervangt de huidige ontslagvergoeding. De werknemer kan het transitiebudget gebruiken voor scholing of bij het vinden van ander werk. Met de maatregelen hoopt de overheid de ongelijkheid tussen werknemers met een vast contract en werknemers met een tijdelijk contract te verkleinen.
Een andere wijziging is dat de preventieve ontslagtoets door UWV WERKbedrijf of de kantonrechter per 2014 komt te vervallen. Is een werknemer achteraf van mening dat het ontslag onterecht is, dan kan hij alsnog naar de rechter stappen.