Het einde voor de stamrecht-bv?

12 augustus 2013 | Door redactie

Het kabinet wil een stokje gaan steken voor het fiscaal gunstig storten van ontslagvergoedingen in een zogenoemde stamrecht-bv. Dit is één van de mogelijke maatregelen uit het bezuinigingspakket van het kabinet.

Krijgt een werknemer op dit moment een flinke ontslagvergoeding, dan kan hij ervoor kiezen om het bedrag onder te brengen in een stamrecht-bv. Het voordeel hiervan is dat dit via de werkgever belastingvrij kan. Er moet pas belasting betaald worden op het moment dat de werknemer uitkeringen krijgt uit deze bv. Hij kan de belastingheffing dus uitstellen tot dat moment in de toekomst. Daarnaast heeft de werknemer een tariefsvoordeel, omdat de uitbetaling in kleine gedeeltes zal plaatsvinden. De vergoeding komt dus niet in één keer in de belastingheffing terecht.

Belastingheffing naar voren halen

De Belastingdienst moet daardoor lang op zijn geld wachten. Het zou gunstig voor de schatkist zijn om deze belastingheffing naar voren te halen. VVD en PvdA willen dit systeem aanpakken, zodat een ontslagvergoeding in het vervolg direct belast is op het moment van verkrijging. Voor bestaande stamrecht-bv’s zou er dan tijdelijk een voordelig tarief moeten gaan gelden, zodat het aantrekkelijk wordt om de ontslagvergoeding uit de stamrecht-bv te halen. Dit zou een impuls moeten geven aan de economie.

Slechts een voorstel

Het voorstel kan deel gaan uitmaken van het bezuinigingspakket van € 6 miljard dat het kabinet in augustus moet bepalen. Het exacte pakket staat echter nog niet vast. Bronnen rond het kabinet benadrukken dat de exacte gevolgen nog verder uitgewerkt moeten worden. Het is dus nog even wachten op de concrete plannen.