Hogere belasting- en invorderingsrente in 2014

17 september 2013 | Door redactie

De belastingrente is een vergoeding voor gemiste rente van uw onderneming of de fiscus. Per 1 januari 2014 komt er echter een ondergrens voor deze rente en een onderscheid tussen de vennootschapsbelasting en de overige belastingen.

Op dit moment bedraagt de belastingrente 3% en is deze gekoppeld aan de wettelijke rente voor consumenten. De teller voor deze rente gaat lopen vanaf 1 juli na het einde van het betreffende boekjaar. Per 1 januari 2014 wijzigt de hoogte van deze belasting- en invorderingsrente. Er komt namelijk een ondergrens voor deze rente.

Verschillende belastingrentes

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting gaat aansluiten bij de wettelijke rente voor handelstransacties en heeft een ondergrens van 8%. Voor de hoogte van de belastingrente voor de overige belastingen en de invorderingsrente is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties bepalend. Voor deze belastingrente geldt een ondergrens van 4%. Het kabinet heeft gekozen voor een hoger rentepercentage bij de vennootschapsbelasting, omdat er in het handelsverkeer een hoger percentage geldt dan in het niet-handelsverkeer.

Ingang nieuwe belastingrentes

Om praktische redenen is ervoor gekozen om de nieuwe rentepercentages pas per 1 april 2014 te gebruiken, zodat eventuele nadelige effecten zo veel mogelijk worden voorkomen. Is de renteperiode vóór 1 april 2014 gelegen, dan sluit de Belastingdienst aan bij de huidige wettelijke rente van 3% voor niet-handelstransacties.