Hogere belasting op aardgas, goedkopere elektriciteit

Het kabinet wil de belasting op vervuilende energie (aardgas) verhogen en de belasting op schonere energie (elektriciteit) verlagen. Dit gaat in op 1 januari 2019. Met deze maatregel geeft het kabinet voorrang aan schone energie, zoals ook is afgesproken in het Klimaatakkoord.

18 september 2018 | Door redactie

Schoon gaat dus voor vuil. Door het hoger belasten van aardgas wil het kabinet alternatieve warmte door middel van bijvoorbeeld elektrische warmtepompen of duurzame aardwarmte aantrekkelijker maken. In de Troonrede zei Koning Willem Alexander hierover het volgende:

‘Bij de uitwerking van het Klimaatakkoord staat voorop dat de omslag naar schonere energiebronnen en productiemethoden voor iedereen in ons land haalbaar en betaalbaar moet zijn. Deze grote bocht kunnen we alleen met elkaar maken. Het parlementaire initiatief voor de klimaatwet laat zien dat dit mogelijk is.’

Tarieven energiebelasting

Energiebelasting is een heffing over elke verbruikte kWh stroom en m3 gas die u verbruikt. Alle kosten hiervan zijn in de eindafrekening inbegrepen. Het tarief voor de energiebelasting van aardgas gaat in de 1e schijf met € 0,03 per m3 omhoog. Elektriciteit gaat met € 0,0072 per kWh omlaag.

Verlaging van de belastingvermindering

Energie is een basisbehoefte. Het kabinet stelt voor om de belastingvermindering in de energiebelasting met € 51 te verlagen, van € 308,54 naar € 257,54. De belastingvermindering is een vast bedrag dat per aansluiting in mindering wordt gebracht op de voor de levering van elektriciteit verschuldigde energiebelasting.