Hogere drempel in 2014 voor investeringsaftrek

17 september 2013 | Door redactie

Vanaf 2014 gaat het drempelbedrag voor aftrek van energie-investeringen (EIA) omhoog naar € 2.500. Datzelfde geldt voor investeringen die onder de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Variabele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) vallen. De minimale waarde van de aangemelde investeringen gaat van € 450 naar € 2.500.

De regelingen EIA, MIA en VAMIL leveren ondernemingen een fiscaal voordeel op. Afhankelijk van in welke categorie een bedrijfsmiddel valt, kunt u daarvoor een bepaald percentage van het investeringsbedrag in aftrek brengen op de winst. Voor de VAMIL kunt u op een willekeurig moment 75% van het investeringsbedrag afschrijven, waarna u over het resterende investeringsbedrag normaal afschrijft.

Lijsten bedrijfsmiddelen verschillen per investeringsregeling

Toepassing van EIA, MIA en VAMIL is op dit moment alleen mogelijk voor investeringen die voorkomen op een lijst van bedrijfsmiddelen. De lijsten, die elk jaar opnieuw gepubliceerd worden, verschillen nu per regeling, hoewel de lijsten veel overeenkomsten vertonen.

Evaluatie verschillende investeringsregelingen noodzakelijk

Het kabinet laat onderzoeken of deze regelingen niet tot een gecombineerde regeling kunnen samensmelten. Daarnaast moet er een evaluatie van deze regelingen komen om na te gaan of de verschillende regelingen nog wel voortgezet moeten worden.