IB-ondernemer is aan nieuw pensioen toe

18 september 2012 | Door redactie

Per 1 januari 2015 gaat er wat veranderen voor ondernemers in de inkomstenbelasting (IB) die aangesloten zijn bij een bepaalde bedrijfstak- of beroepspensioenregeling voor de bepaling van hun pensioen. De ondernemer moet vanaf dat tijdstip zijn winst uit onderneming (met enige correcties) als uitgangspunt nemen bij de bepaling van zijn pensioenopbouw.

De berekening die de ondernemer moet maken sluit aan bij de berekening die een ondernemer in de IB nu maakt voor de vaststelling van de fiscale oudedagsreserve of lijfrentevoorziening.
Om het wat makkelijker te maken mag de ondernemer de winst uit onderneming uit het kalenderjaar drie jaar voorafgaande aan het jaar van de pensioenopbouw nemen. Hanteert hij een te hoge pensioengrondslag dan mag hij de pensioenpremies echter niet aftrekken.

Vrijwillige premie storten

Stort de ondernemer wel eens vrijwillig premie voor het pensioen, dan mag de premieopbouw naast zijn andere verplichte premiebetaling niet hoger zijn dan 2,15% van zijn pensioengevend inkomen. En het bedrag aan vrijwillige premies mag ook niet meer bedragen dan een derde van de door u afgedragen verplichte premies.