Iets minder pijn voor dga in box 2

18 september 2018 | Door redactie

Het kabinet verzacht de komende jaren enigszins de pijn voor directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) en andere houders van een aanmerkelijk belang. Het tarief in box 2 stijgt de komende jaren namelijk naar 26,9% in plaats van naar 28,5%.

Een houder van een aanmerkelijk belang heeft een belang van 5% of meer in een vennootschap. Hij betaalt belasting over het inkomen uit dit aanmerkelijk belang in box 2. Op de maatregel uit het regeerakkoord om het tarief in box 2 flink op te trekken kwam flinke kritiek uit ondernemershoek. Volgens het kabinet is die correctie nodig, omdat de bv anders véél te aantrekkelijk zou worden in vergelijking met een onderneming voor de inkomstenbelasting.

Stijging tarief box 2 vanaf 2020

Die redenering staat ook in het Belastingplan 2019, maar het kabinet wil de maatregel ‘verzachten’ en het mkb ‘tegemoet komen’. Volgens het kabinet blijft er door de aanpassing in het tarief in box 2 nu een ‘globaal evenwicht’ tussen dga en IB-ondernemer.  Het rijtje tarieven komt er nu zo uit te zien:

  • 2018: 25%
  • 2019: 25%
  • 2020: 26,25%
  • 2021: 26,9%