In 2015 premiekorting ouderen pas vanaf 56 jaar

24 september 2014 | Door redactie

Uit de Prinsjesdagstukken blijkt dat de leeftijdsgrens voor de mobiliteitsbonus – ook wel premiekorting genoemd – per 2015 verandert. Nu kunt u deze korting toepassen als u een uitkeringsgerechtigde aanneemt van 50 jaar of ouder. In 2015 gaat deze grens naar 56 jaar.

De mobiliteitsbonus heeft de vorm van een korting op de premies werknemersverzekeringen die uw onderneming moet betalen. Als u een oudere uitkeringsgerechtigde werknemer in dienst neemt, kunt u bij een fulltime dienstverband drie jaar lang € 7.000 korting krijgen. Nu geldt deze premiekorting voor uitkeringsgerechtigden die u aanneemt die minimaal 50 jaar oud zijn. Deze grens wordt in 2015 verhoogd naar 56 jaar.

Wijziging komt voort uit pensioenafspraken

Deze maatregel is voortgekomen uit de onderhandelingen die de ministerraad in december vorig jaar met de Tweede Kamer voerde over de versobering van de pensioenwetgeving. In het bericht ‘Nieuwe afspraken over toekomst pensioenen’ werd de verschuiving van de doelgroep voor de premiekorting oudere uitkeringsgerechtigden al aangekondigd.

Geen wijzigingen als werknemer al in dienst is

Als uw onderneming in 2014 al een mobiliteitsbonus ontvangt voor een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder, verandert er in 2015 overigens niets. De verhoogde leeftijdsgrens geldt alleen voor nieuwe werknemers van uw onderneming.