In 2018 evaluatie noodzakelijkheidscriterium

16 september 2014 | Door redactie

Een belangrijke wijziging van de werkkostenregeling (WKR) is de beperkte invoering van het noodzakelijkheidscriterium. Uit het Belastingplan 2015 blijkt dat dit noodzakelijkheidscriterium over drie jaar geëvalueerd zal worden. Tot en met 2018 geldt het dus alleen voor gereedschappen en communicatie- en computerapparatuur.

In het bericht ‘Wanneer is apparatuur in de WKR noodzakelijk?’ kon u al lezen wat er precies wordt verstaan onder de hulpmiddelen die onder het noodzakelijkheidscriterium vallen. Er is bewust gekozen voor een beperkte invoering van het criterium om praktijkervaring op te doen en zo de kinderziektes eruit te halen. Uit het Belastingplan 2015 blijkt dat het noodzakelijkheidscriterium in ieder geval tot en met 2018 beperkt zal blijven tot gereedschappen en ICT-apparatuur.

Evaluatie binnen vier jaar bij Staten-Generaal

Er wordt drie jaar uitgetrokken om het noodzakelijkheidscriterium in de praktijk te testen. In 2018 worden de effecten van het noodzakelijkheidscriterium geëvalueerd. Binnen een jaar moet dan duidelijk worden of het criterium doeltreffend is en of het wenselijk is om het verder uit te breiden. De evaluatie moet voor 1 januari 2019 aangeboden worden aan de Staten-Generaal