Invoering Participatiewet per 1 januari 2015

17 september 2013 | Door redactie

Conform de afspraken die eerder zijn gemaakt in het sociaal akkoord, treedt op 1 januari 2015 de Participatiewet in werking. Dit blijkt uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Participatiewet moet mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. In eerste instantie bij reguliere werkgevers, maar als dit niet lukt in een beschutte werkomgeving.

Bij de inwerkingtreding van de Participatiewet komen er straks 35 regionale Werkbedrijven die de schakel vormen tussen werkgevers en werknemers met een arbeidsbeperking. Werkgevers moeten samen met de overheid ervoor zorgen dat er in 2026 125.000 extra banen zijn voor mensen met een arbeidshandicap. Het eerste meetmoment is eind 2016. Als werkgevers in 2015 en 2016 niet 11.000 banen voor arbeidsgehandicapten hebben gerealiseerd, treedt de quotumregeling in werking. Werkgevers zijn dan verplicht om een bepaald percentage arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.

Wajong alleen voor duurzaam en volledig arbeidsongeschikten

De Wajong wordt per 1 januari 2015 beperkt tot mensen die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. Mensen die nu een Wajong-uitkering krijgen, worden beoordeeld op hun huidige arbeidsvermogen. Blijkt dat zij wel kunnen werken, dan behoren zij tot de doelgroep van de Participatiewet.

Wetsvoorstel Participatiewet in november bij Tweede Kamer

Het wetsvoorstel voor de Participatiewet is vorige week goedgekeurd door de ministerraad. Het voorstel gaat nu naar de Raad van de State. De verwachting is dat de Participatiewet in november bij de Tweede Kamer wordt ingediend.