Jaarloonuitvraag Belastingdienst stopt per 2017

20 september 2016 | Door redactie

De Belastingdienst kan per 1 januari 2017 geen jaarloonuitvraag meer doen bij organisaties. Dat staat in de Fiscale vereenvoudigingswet 2017, één van de stukken uit het koffertje van Prinsjesdag 2016.

Via de jaarloonuitvraag kan de Belastingdienst na het kalenderjaar bij werkgevers de jaarloongegevens van de werknemers opvragen. Dat gebeurt als de aangiftegegevens onjuist of incompleet blijken te zijn. Vanaf 1 januari 2017 kan de Belastingdienst geen jaarloonuitvraag meer doen, omdat dit door verbeteringen in de loonaangifte geen toegevoegde waarde meer heeft.

Jaarloonuitvraag is overbodig en duur geworden

De jaarloonuitvraag is in 2006 ingevoerd, omdat er destijds veel problemen waren met de gegevens uit de polisadministratie voor de belastingheffing, premieheffing en toeslagen. Inmiddels zijn zowel bij de Belastingdienst als bij UWV zo veel verbeteringen doorgevoerd dat de aangiftegegevens volledig en op tijd aangeleverd worden. Om de jaarloonuitvraag in stand te houden, moeten elk jaar technische aanpassingen gedaan worden bij de Belastingdienst en bij softwareontwikkelaars. Dat kost te veel geld om de – inmiddels overbodig geworden – jaarloonuitvraag in stand te houden.

Download de Miljoenennota 2017 en het Belastingplan 2017 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.