Kabinet kijkt in Troonrede 2020 verder dan corona

De Troonrede – die koning Willem-Alexander dit jaar versoberd en met strenge coronamaatregelen uitsprak – hamert op investeren in plaats van bezuinigen in deze onzekere tijd. Het kabinet werkt het komend jaar aan baanbehoud, een sterkere economie en een schoner land.

15 september 2020 | Door redactie

Omdat Nederland de laatste jaren een aardige financiële buffer heeft opgebouwd, kan ons land de directe economische gevolgen van de coronacrisis gelukkig goed aan. Met extra maatregelen konden de gevolgen voor organisaties en de werkgelegenheid worden opgevangen. Inmiddels is het 3e steunpakket aangekondigd, dat op 1 oktober ingaat en een looptijd heeft van 9 maanden. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk banen te behouden, maar werknemers en organisaties moeten zich ook aanpassen aan de nieuwe omstandigheden en waar nodig de overstap maken naar ander, schaarser werk.

Gevolgen corona niet te voorspellen

Alle inspanningen om de effecten van de coronacrisis te beperken, nemen niet weg dat ons een zware economische terugslag boven het hoofd hangt. Hoe heftig die terugslag zal zijn, laat zich niet voorspellen; dat hangt af van hoelang het coronavirus de wereld in zijn greep houdt. De crisis laat diepe sporen na, niet alleen in de economie maar het zet ook de verhoudingen tussen landen op scherp. Samenwerking in de Europese Unie blijft hard nodig, bijvoorbeeld met het Europees herstelfonds. Wel merkte de koning op dat het fonds staat voor 'solidariteit die twee kanten op werkt'. Dus landen krijgen steun in tijden van nood, maar ze moeten ook hervormen om beter voorbereid te zijn op een volgende crisis.

Veranderingen door Pensioenakkoord en Klimaatakkoord

Daarnaast staan er belangrijke veranderingen op stapel als gevolg van het Pensioenakkoord en het Klimaatakkoord. Het is de bedoeling om in 2021 het wetsvoorstel in te dienen dat pensioenen persoonlijker en transparanter moet maken. Het Klimaatakkoord en de Klimaatwet streven ernaar om de CO2-uitstoot te verminderen met minimaal 49% in 2030. De 1e Klimaatnota wordt later dit najaar verwacht. In 2021 zijn al een CO2-heffing voor de industrie gepland en maatregelen om de circulaire economie te stimuleren.

Werken in de zorg stimuleren

Ook de zorg – die meer dan ooit onmisbaar is tijdens deze coronapandemie – krijgt in 2021 extra aandacht. Het kabinet komt met voorstellen om werken in de zorgsector aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door minder administratie, en meer doorgroeimogelijkheden en zeggenschap. Daarnaast krijgen werkers in de zorg dit jaar en volgend jaar een bonus voor hun extra inspanningen.

Bijlagen bij dit bericht

De geschiedenis van Prinsjesdag
E-learning | VideoCollege 10 minuten
Prinsjesdag
Infographic