Kabinet wil jeugdwerkloosheid bestrijden

17 september 2013 | Door redactie

In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn verschillende maatregelen beschreven om de jeugdwerkloosheid te bestrijden en te voorkomen. Mirjam Sterk, ambassadeur voor de aanpak van jeugdwerkloosheid, moet de plannen in goede banen leiden.

De laatste tijd is de jeugdwerkloosheid flink opgelopen. Het kabinet wil ervoor zorgen dat er meer vacatures, stageplaatsen en leerwerkplekken voor jongeren komen. Om dit te realiseren heeft het kabinet verschillende maatregelen genomen. De plannen voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid zijn niet opgenomen in de Prinsjesdagstukken, maar worden wel beschreven in de begroting van het ministerie SZW.

Regionale aanpak van werkloosheid

In 2013 is € 50 miljoen uitgetrokken voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. Door het School Ex programma worden jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs gestimuleerd om langer door te leren en te kiezen voor een opleiding die beter aansluit bij de arbeidsmarkt. Ook op regionaal niveau moet de jeugdwerkloosheid worden aangepakt. Zo kunnen werkloze jongere werkervaring opdoen door de introductie van startersbeurzen.

Werkgevers en werkzoekenden samenbrengen

Eerder dit jaar is Mirjam Sterk aangewezen als ambassadeur voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. Haar taak is om op dit gebied de samenwerking te bevorderen tussen de 35 arbeidsmarktregio’s en de verschillende arbeidsmarktsectoren. Op deze manier moeten werkgevers en werkzoekende jongeren elkaar beter vinden.