Kabinet wil meer zekerheid voor flexwerker

17 september 2013 | Door redactie

Uit de Miljoenennota blijkt dat het kabinet streeft naar een nieuwe balans tussen zekerheid en flexibiliteit. Het kabinet wil daarom in 2015 wijzigingen doorvoeren in het arbeidsrecht. Werknemers met een flexibel dienstverband moeten onder meer eerder duidelijkheid krijgen over hun contract. In het sociaal akkoord werden hierover ook al afspraken gemaakt, zoals de verkorting van de ketenbepaling.

Het kabinet wil maatregelen nemen om de kloof tussen vaste en flexibele werknemers te dichten, omdat de flexibilisering van de arbeidsmarkt de laatste jaren is doorgeschoten. Het kabinet zal vanaf 1 januari 2015 verschillende aanpassingen in het arbeidsrecht doorvoeren om de positie van flexwerkers te versterken. Het kabinet wil onder meer voorkomen dat werkgevers werknemers te lang in dienst houden op basis van flexibele contracten. Eerder dit jaar werden hierover in het sociaal akkoord ook al afspraken gemaakt.

Ketenbepaling verkorten naar twee jaar

De sociale partners regelden in het sociaal akkoord dat de ketenbepaling wordt verkort en dat er geen proeftijd mag staan in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. Op dit moment krijgt een werknemer een vast contract na drie tijdelijke contracten of na een periode van drie jaar. De nieuwe ketenbepaling – zoals overeengekomen in het sociaal akkoord – geeft een werknemer al na twee jaar recht op een vast dienstverband. Opvolgende arbeidsovereenkomsten waar minder dan zes maanden (nu drie maanden) tussen zit, tellen gewoon mee in de keten.

Aanpassing van ontslagbescherming vaste werknemers

Om de balans tussen vast en flexibel werk te herstellen, is ook aanpassing nodig van de bescherming die werknemers met een vast contract hebben. Daarvoor is een wijziging van het ontslagrecht nodig. Zo wil het kabinet de ontslagvergoeding omzetten in een zogenoemd transitiebudget. Dat budget kan een werknemer inzetten voor scholing om zo de kans op een nieuwe baan te vergroten.

Stel gratis uw Prinsjesdag-vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande maatregel of wijziging, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!