Kabinet zet vaart achter besluiten Lenteakkoord

27 juni 2012 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft drie wetsvoorstellen aangenomen die voortvloeien uit het onlangs gesloten Lenteakkoord. Het demissionaire kabinet vindt het belangrijk dat er vaart wordt gezet achter de besluitvorming, omdat het zomerreces van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer binnenkort begint.

De drie wetsvoorstellen waarover de Tweede Kamer heeft gestemd, zijn:

Pseudo-eindheffing voor hoge inkomens

De Tweede Kamer – die op vrijdag 6 juli met reces gaat – heeft alle drie de wetsvoorstellen aangenomen. Wel zijn er enkele wijzigingen in de voorstellen aangebracht. Eén daarvan is het toevoegen van de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen over de pseudo-eindheffing voor hoge inkomens. Dit betekent dat de ministerraad zonder tussenkomst van de Tweede en Eerste Kamer aanpassingen kan doorvoeren.

Premiekorting oudere in software verwerken

Het reces van de Eerste Kamer begint op 12 juli. Dat betekent dat de leden van de Eerste Kamer nog twee en een halve week hebben om de voorstellen te behandelen. Vooral voor het wetsvoorstel Mobiliteitsbonussen is het essentieel om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben. De geplande afschaffing van de premiekorting voor het in dienst houden van een 62-plusser moet namelijk worden verwerkt in de software voor 2013. En aanpassingen in de software moeten officieel vóór 1 juli 2012 plaatsvinden. Als de wet vóór het reces wordt behandeld, zal demissionair minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de Belastingdienst een oplossing zoeken voor de softwareaanpassingen.