Kinderopvangtoeslag na ontslag verlengd

16 september 2014 | Door redactie

Als een werknemer in de WW belandt, kan hij momenteel nog drie maanden lang een kinderopvangtoeslag ontvangen. Het kabinet verlengt in 2015 en 2016 deze werkloosheidstermijn tijdelijk naar zes maanden.

De verlenging van de werkloosheidstermijn voor de kinderopvangtoeslag houdt in dat ouders tijdens de eerste zes maanden van werkloosheid nog recht hebben op kinderopvangtoeslag. Momenteel is deze termijn drie maanden. Door de termijnverlenging kunnen ouders bij hun zoektocht naar een nieuwe baan makkelijker gebruikmaken van kinderopvang. Ook verbetert de verlenging de stabiliteit van de kinderopvangsector. De termijnverlenging is tijdelijk en geldt alleen in 2015 en 2016.

Kabinet gaat kinderopvangtoeslag meer op werk richten

Het kabinet gaat nog meer inspanningen verrichten om de kinderopvangtoeslag meer op werk te richten. Op het moment is het voor ouders op financieel vlak niet altijd aantrekkelijk om meer uren te werken. Er wordt daarom een beleidsdoorlichting uitgevoerd om concrete verbetervoorstellen te kunnen doen. Deze doorlichting moet in 2015 gereed zijn. Overigens verwacht de regering een toename van het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van de kinderopvangtoeslag, van 421.000 huishoudens in 2014 naar 436.000 huishoudens in 2015.