Krijgen dga’s erkenning op Prinsjesdag?

30 augustus 2017 | Door redactie

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) verdienen meer erkenning. Waar ondernemerschap de motor van de Nederlandse economie wordt genoemd, wordt de positie van de dga vaak over het hoofd gezien. Dit zegt de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD). Met Prinsjesdag in het vooruitzicht pleit de vereniging voor een verbetering van die positie.

De NCD heeft de kabinetsformateur en de onderhandelaars van de vier politieke partijen daarom om aandacht gevraagd voor de positie van de dga. Daarbij stelt ze een aantal verbeteringen voor in de positie van de dga. Zo moet er een vangnet worden gecreëerd voor de dga bij faillissement van zijn onderneming. Ook vindt de vereniging dat ondernemers die failliet gaan nu te vaak in het verdomhoekje belanden. Een faillissement (tools) is geen schande, volgens de NCD, en ondernemers die een tweede kans pakken na alle lessen te hebben geleerd zijn des te kansrijker.

Wat heeft Prinsjesdag voor dga’s in petto?

Op 19 september is het Prinsjesdag. Dan wordt duidelijk welke wijzigingen relevant zijn voor de positie van ondernemers. Zo werd vorig jaar bekendgemaakt dat honderdduizend dga’s zouden worden bevrijd van de pensioenklem, door de afschaffing van het pensioen in eigen beheer aan te kondigen. Ook werd de vennootschapsbelasting (tools) verlaagd door de eerste schijf van 20 procent tussen 2018 en 2021 stapsgewijs te verlengen van € 200.000 naar € 350.000. Daar stond tegenover dat bekend werd gemaakt dat de premie die ondernemers betalen voor het gebruik van de borgstelling voor het mkb (BMKB) flink werd opgeschroefd. Ook dit jaar bericht de redactie van Rendement op Prinsjesdag aan de lopende band over de wijzigingen die ondernemers te wachten staan.