Laag percentage ZVW per 2014 naar 5,4%

17 september 2013 | Door redactie

In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2014 staat dat de lage inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) per 2014 daalt van 5,65% naar 5,4%. Maar let op: dit is niet de werkgeversheffing ZVW die de werkgever moet betalen.

Door de komst van de Wet uniformering loonbegrip is de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW op de schop gegaan. Sinds 1 januari 2013 houdt de werkgever de bijdrage niet meer in op het nettoloon van de werknemer en hoeft hij de bijdrage ook niet meer bruto te vergoeden. In plaats daarvan betaalt de werkgever nu in de meeste gevallen een werkgeversbijdrage ZVW van 7,75% van het loon tot € 50.853.

Lage bijdrage ZVW bij uitkeringen en dga’s

In gevallen waar de werkgever de werkgeversheffing niet hoeft te betalen, draait de werknemer voor de ZVW-bijdrage op. Dat is aan de orde bij bepaalde uitkeringsgerechtigden, ex-werknemers, pseudo-werknemers en directeuren-grootaandeelhouders die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

Zij betalen dit jaar een inkomensafhankelijke bijdrage van 5,65% van hun brutoloon (ook hier tot een maximum van € 50.853). In 2014 wordt deze bijdrage 5,4%.

Hoogte werkgeversheffing ZVW in 2014 onbekend

De hoogte van de werkgeversheffing ZVW in 2014 is nog niet bekend. Wel bleek eerder al uit de evaluatie van de Wet uniformering loonbegrip dat deze werkgeversheffing in 2014 lager zal uitvallen dan de huidige 7,75%.