Lagere bijdrage Zorgverzekeringswet in 2014

12 augustus 2013 | Door redactie

Volgend jaar gaat de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) omlaag. Dit staat in de evaluatie van de Wet uniformering loonbegrip. De nieuwe tarieven voor 2014 zullen op Prinsjesdag bekendgemaakt worden.

De invoering van de Wet uniformering loonbegrip heeft voor de nodige veranderingen gezorgd in de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. Sinds 1 januari 2013 houdt u de bijdrage niet meer in op het nettoloon van de werknemer en hoeft u de bijdrage ook niet meer bruto te vergoeden. In plaats daarvan betaalt u nu een werkgeversbijdrage ZVW. Voor werknemers is dit een voordeel, aangezien zij geen loonbelasting/premie volksverzekeringen meer over de bijdrage ZVW hoeven te betalen. In de meeste gevallen neemt de werkgever de bijdrage voor zijn rekening.

Verhoging maximumbijdrageloon

Het maximumbijdrageloon voor de ZVW was al voor de komst van de Wet uniformering loonbegrip per 1 januari 2012 flink verhoogd van € 33.427 in 2011 naar € 50.056 in 2012. Tegelijkertijd werd het tarief van de bijdrage ZVW verlaagd van 7,75% naar 7,1%. In 2013 bedraagt het maximumbijdrageloon € 50.853 en staat het percentage voor de werkgeversbijdrage ZVW weer op 7,75%.