Lagere tegemoetkoming arbeidsongeschikten

17 september 2013 | Door redactie

Uit de Miljoenennota blijkt dat het kabinet de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten vanaf 2014 verlaagt. De tegemoetkoming bedraagt nu € 342, maar wordt teruggebracht naar € 247. Werknemers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn, ontvangen dit bedrag als compensatie voor hun extra zorgkosten.

Ieder jaar ontvangen (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers een bedrag als compensatie voor hun zorgkosten. In de Miljoenennota staat dat dit bedrag in 2014 wordt verlaagd van € 342 naar € 247. Deze maatregel levert de regering een besparing op van € 114 miljoen in 2014 en daarna structureel € 145 miljoen. Een alleenstaande Wajonger gaat er door deze verlaging ongeveer 0,75% op achteruit.

Tegemoetkoming is voor werknemer bestemd

De tegemoetkoming is bedoeld voor werknemers die:

  • recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wajong, WAZ);
  • voor 35% of meer arbeidsongeschikt zijn;
  • zijn verzekerd voor de AWBZ.

Het bedrag wordt in september uitgekeerd door UWV. In sommige gevallen krijgen werkgevers dit bedrag op hun rekening gestort. Dat is het geval als zij ook de uitkering van de werknemer op hun rekening ontvangen. De werkgever moet dit bedrag naar de werknemer doorstorten, omdat de tegemoetkoming uitdrukkelijk voor hem is bedoeld.