Lenteakkoord gooit ontslagrecht overhoop

23 mei 2012 | Door redactie

Als de plannen doorgaan, gaat niet alleen de onbelaste reiskostenvergoeding maar ook het ontslagrecht op de schop. Dat blijkt uit de nadere invulling van het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, die vlak voor Hemelvaartsdag uitlekte. Om een medewerker te ontslaan, hoeft u geen toestemming meer te vragen aan UWV WERKbedrijf of de kantonrechter. Een eventuele ontslagvergoeding mag nog maar maximaal een half jaarsalaris zijn.

Om een medewerker te ontslaan met wederzijds goedvinden moet u nu nog eerst toestemming vragen bij UWV WERKbedrijf of de kantonrechter. Eén van de maatregelen uit het Lenteakkoord is om deze preventieve ontslagtoets af te schaffen. Is een medewerker het niet eens met het ontslag, dan kan hij wel achteraf het ontslag aanvechten bij de kantonrechter. Ook komt er een verplichte interne hoorprocedure waarbij u het ontslag moet toelichten en de medewerker zich kan verweren.

Werkgevers betalen mee aan WW-premie

In het Lenteakkoord staat ook dat er een maximum komt aan de ontslagvergoeding die medewerkers krijgen bij ontslag via de kantonrechter. Vanaf 2014 is de ontslagvergoeding maximaal een kwart maandsalaris per gewerkt jaar met een maximum van een half jaarsalaris. Deze ontslagvergoeding moeten ontslagen medewerkers vervolgens inzetten voor scholing en werk-naar-werktrajecten.
De uitgekeerde ontslagvergoeding mogen werkgevers in mindering brengen op de te betalen WW-uitkering aan UWV WERKbedrijf. Vanaf 2014 moeten werkgevers namelijk maximaal zes maanden WW-uitkering betalen voor een ontslagen medewerker.