Lenteakkoord treft ondernemingen beperkt

21 mei 2012 | Door redactie

Burgers zullen de gevolgen van het Lenteakkoord meer gaan voelen dan ondernemingen. Dat blijkt uit de nadere invulling van het lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, die vlak voor Hemelvaartsdag uitlekte. Wel loopt het bedrijfsleven de eerder beloofde lastenverlichting van € 430 miljoen mis. Als burger zult u de gevolgen wel direct in uw portemonnee gaan voelen.

Vlak voor 30 april moest minister De Jager van Financiën in Brussel zijn plan indienen om het begrotingstekort in 2013 weer naar 3% terug te brengen. Na de val van het kabinet Rutte bereikten vijf partijen – door sommigen aangeduid als de Kunduzcoalitie – overeenstemming over de benodigde bezuinigingen, waarna zij het Concept Stabiliteitsprogramma Nederland presenteerden. U las al over de globale gevolgen in het bericht Iedereen voelt gevolgen bezuinigingspakket. Nu er meer duidelijkheid is over de invulling, zet FA Rendement de plannen opnieuw voor u op een rij:

Belastingen

 • Op 1 oktober 2012 stijgt de BTW van 19 naar 21%.
 • Het lage BTW-tarief verandert niet en blijft dus 6%.
 • Podiumkunsten vallen al vanaf 1 juli 2012 weer onder het lage BTW-tarief van 6%.
 • De tarieven van de inkomstenbelasting gaan iets omlaag. De eerste en de tweede schijf worden met 0,4% verlaagd.
 • Zonnepanelen vallen vanaf volgend jaar ook onder het lage BTW-tarief.
 • Vanaf 2013 mag u woon-werkverkeer niet langer onbelast vergoeden. Dat geldt niet alleen voor de vergoeding van het openbaar vervoer, ook het gebruik van de auto van de zaak voor woon-werkverkeer is niet langer onbelast.
 • Zakelijke reizen (zoals dienstreizen) mag u dan nog wel onbelast vergoeden (openbaar vervoer of € 0,19 per kilometer).
 • Topsalarissen worden extra belast. Verdient een werknemer meer dan € 150.000? Dan betaalt uw onderneming als werkgever tijdelijk 16% extra belasting over het salaris boven dat bedrag. Datzelfde geldt voor vertrekbonussen die hoger zijn dan € 531.000. Over het meerdere betaalt uw onderneming dan een speciaal tarief van 75% belasting.
 • Roken en drinken wordt duurder. De accijns op sigaretten stijgt met € 0,35, die op shag met
  € 0,60. Ook de accijns van bier, wijn en sterke drank gaat omhoog met respectievelijk 10, 15 en 6%.

Zorg

 • Het wettelijk verplichte eigen risico voor de zorg gaat in 2013 omhoog naar € 350.
 • De Zorgtoeslag voor mensen met een laag inkomen stijgt om de gevolgen van het hoger eigen risico te beperken.
 • Het eigen risico geldt niet voor het bezoek aan de huisarts.
 • Enkele vergoedingen, zoals die van de rollator, verdwijnen. Voor sommige hulpmiddelen (zoals gehoortoestellen) komt er een extra eigen bijdrage.
 • Ook voor ziekenhuisopname komt er een eigen bijdrage van € 7,50 per ligdag.
 • Hulpbehoevenden blijven zo lang mogelijk thuis wonen.
 • Ouderen, gehandicapten en psychiatrische patiënten (zoals mensen in verpleeghuizen of patiënten met thuiszorg) met een eigen vermogen betalen van 2013 een hogere eigen bijdrage voor AWBZ-verzekerde zorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Sociaal beleid

 • De AOW-leeftijd gaat in 2013, 2014 en 2015 elk jaar met een maand omhoog, daarna met twee maanden en vanaf 2019 met drie maanden. De AOW-leeftijd komt daarmee in 2019 op 66 jaar, in 2023 op 67 jaar.
 • Na 2023 zal de pensioenleeftijd met de levensverwachting stijgen.
 • De doorwerkbonus verdwijnt vanaf 2013.
 • Vanaf 2014 is de ontslagvergoeding maximaal een kwart maandsalaris per gewerkt jaar. De vergoeding mag daarnaast ook niet meer dan een half jaarsalaris bedragen.
 • Werkgevers gaan het eerste half jaar WW-uitkering betalen.
 • Er komt een wettelijke regeling voor ontslagprocedures. Alleen als een werknemer niet akkoord gaat met zijn ontslag komt de rechter er nog aan te pas.
 • De Kinderopvangtoeslag verdwijnt voor huishoudens met een verzamelinkomen boven
  € 125.000.

Woningmarkt

 • Vanaf 1 januari 2013 is de betaalde rente alleen aftrekbaar voor annuïteitenhypotheken die tijdens de looptijd volledig worden afgelost met een minimum van 3% per jaar.
 • Voor bestaande hypotheken verandert er niets.
 • Op termijn wordt het verkrijgen van een hypotheek hoger dan de waarde van het huis (voor financiering van bijvoorbeeld kosten koper) onmogelijk. Er is voor deze maatregel nog geen datum bekend gemaakt.
 • Er komt een overgangsregeling voor starters. Zij kunnen voorlopig dus nog wel een hogere hypotheek krijgen.
 • Huurders met een inkomen tussen € 33.000 en € 43.000 krijgen een huurstijging van 1% bovenop de inflatie. Voor inkomens boven € 43.000 was al een extra verhoging van 5% afgesproken. Die verhoging blijft.
 • De overdrachtsbelasting blijft permanent 2%.

Overig

 • Voor ambtenaren geldt voor twee jaar een nullijn, behalve voor personeel in de zorg.
 • De eerder voorgenomen bezuinigingen op het passend onderwijs, de geestelijke gezondheidszorg en het persoonsgebonden budget worden geheel of gedeeltelijk afgeschaft.
 • De voorgenomen bezuiniging van € 750 miljoen op ontwikkelingssamenwerking gaat niet door.
 • Voetbalclubs moeten aan de inzet van politie meebetalen.