Makkelijker om belastingvrij te schenken

29 augustus 2013 | Door redactie

Recent hebben VVD en PvdA een akkoord bereikt over de extra bezuinigingen en lastenverzwaringen voor 2014. Daarnaast is het ook de bedoeling om het makkelijker te maken om belastingvrij te schenken. Het kabinet maakt de exacte plannen op Prinsjesdag bekend.

Het kabinet heeft bij het bereiken van het akkoord ook gekeken naar de mogelijkheden om de economie en de woningmarkt weer op gang te trekken. In de plannen van Prinsjesdag wordt waarschijnlijk een regeling opgenomen, waardoor u straks makkelijker belastingvrij kunt schenken. Voorwaarde is wel dat de ontvanger het bedrag gebruikt voor de eigen woning. Hij moet het geschonken bedrag dus gebruiken voor bijvoorbeeld het aflossen van de hypotheek of het renoveren van het huis. Belastingvrij schenken is mogelijk tot een bedrag van € 100.000.

Samenvoegen van toeslagen

Daarnaast wil het kabinet vanaf 2017 de toeslagen samenvoegen tot één regeling en de hoogte van de toeslagen inkomensafhankelijk maken. Er moet één regeling komen voor de huurtoeslag, zorgtoeslag, de ouderkorting en het kindgebonden budget. Uw vermogen gaat waarschijnlijk vanaf 2015 al een rol spelen bij het wel of niet in aanmerking komen voor een toeslag.
Het kabinet houdt volgend jaar ook geen rekening met een indexatie van de belastingschijven in de inkomstenbelasting. En zoals u heeft kunnen lezen in het bericht ‘Het einde voor de stamrecht-bv?’ wordt de gunstige fiscale regeling voor het storten van een ontslagvergoeding in een stamrecht-bv aangepakt.

Prinsjesdag 2013
De minister van Financiën wil echter nog niet prijsgeven wat er allemaal in het bezuinigingspakket zit en hoe de plannen er precies uit gaan zien. Voor de exacte uitwerking van de plannen voor 2014 is het dus wachten op Prinsjesdag.