Maximale aftrek eigen woning naar 38%

De maximale aftrek voor de eigen woning wordt met ingang van 2014 in maximaal 28 jaarlijkse stappen van 0,5% afgebouwd tot 38%. De regering stelde in eerdere besluiten al het annuïtair aflossen bij nieuwe hypotheken verplicht om hypotheekrenteaftrek te genieten.

17 september 2013 | Door redactie

Momenteel hangt de aftrek van hypotheekrente af van de belastingschijf waarin woningbezitters vallen. Mensen die in de 52%-schijf vallen hebben dan ook een hypotheekrenteaftrek van 52%. De afbouw van de aftrek in 28 stappen gaat vanaf 2014 dan ook voor hen gelden. Dit geldt voor zowel bestaande als nieuwe hypotheken. De opbrengst die met deze maatregel is gemoeid, moet ten goede komen aan mensen met middeninkomens. Dit wil de regering bereiken door de derde belastingschijf (42%) te verlengen.

Huurmarkt ook aangepakt

Behalve woningbezitters wil de regering ook de huurmarkt aanpakken. Huurders met lage inkomens kunnen nog steeds in aanmerking komen voor huurtoeslag. De overige huurders krijgen te maken met inkomensafhankelijke huurverhogingen. De extra inkomsten die hieruit voortvloeien, worden via de verhuurdersheffing bij de woningcorporaties weggehaald.