Mededeling S&O mag per 2018 in één keer per jaar

19 september 2017 | Door redactie

Per 2018 hoeven organisaties nog maar één keer per jaar een mededeling aan het ministerie van Economische Zaken te doen van hun uren, kosten en uitgaven voor de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Nu moet dat nog meerdere keren per jaar.

Op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) is een organisatie verplicht om voor elke afgegeven S&O-verklaring over het aantal uren dat zij aan speur- en ontwikkelingswerk besteed heeft, de kosten die ze gemaakt heeft en de uitgaven die ze gedaan een mededeling te doen aan het ministerie van Economische Zaken. In de Overige fiscale maatregelen 2018 (tool) die op Prinsjesdag werden gepresenteerd, blijkt dat daar per 2018 verandering in moet komen.

Mededelingen sinds 2016 behoorlijk ingewikkeld

Sinds 2016 is het mogelijk om uren, kosten en uitgaven waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven, later in het kalenderjaar te maken dan de periode waarop verklaring betrekking heeft. Hierdoor is het doen van een mededeling per S&O-verklaring voor organisaties behoorlijk ingewikkeld geworden. Om de administratieve lasten voor S&O-inhoudingsplichtigen te verlichten, moet het daarom mogelijk worden om één keer per kalenderjaar een mededeling te doen over alle in een kalenderjaar afgegeven S&O-verklaringen.