Meer arbeidskorting, behalve voor veelverdieners

18 september 2018 | Door redactie

Het maximumbedrag van de arbeidskorting gaat omhoog en blijft over een groter deel van het inkomen van werknemers oplopen. Tegelijkertijd wordt de arbeidskorting daarna veel steiler afgebouwd. Dat staat in het Belastingplan 2019.

In het Belastingplan 2019 is een maatregel opgenomen die ervoor moet zorgen dat de werknemers met een loon tussen het wettelijk minimumloon en een modaal inkomen er niet op achteruitgaan. Het voorstel is om de maximale arbeidskorting de komende jaren stapsgewijs te verhogen totdat hij per 2021 op € 3.941 uitkomt. Vanaf dat punt wordt de arbeidskorting met 6% afgebouwd, waardoor hij uiteindelijk bij een inkomen van iets meer dan € 100.000 op nul uitkomt.

Afwijkende tarieven voor doorwerkende AOW’ers

Voor werknemers die de AOW-leeftijd al bereikt hebben, gelden andere getallen en percentages. De verwachte ontwikkeling in de arbeidskorting is als volgt.

Ontwikkeling arbeidskorting

Download de Miljoenennota 2019 (pdf) en het Belastingplan 2019 (pdf) direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.