Meer bekend over hervorming ontslagrecht

21 juni 2012 | Door redactie

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft recentelijk meer bekendgemaakt over de veranderingen in het ontslagrecht. U hoeft dan voor het ontslag niet meer vooraf naar UWV of de kantonrechter, maar u gaat wel meebetalen aan de WW-uitkering.

In het bericht ‘Geen toestemming meer nodig voor ontslag’ kon u al lezen dat er het één en ander gaat veranderen in het ontslagrecht. Minister Kamp heeft de plannen hiervoor verwerkt in een hoofdlijnennotitie Aanpassing ontslagrecht en WW (pdf) die hij kortgeleden naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De minister wil dat de Tweede Kamer de notitie nog voor het zomerreces behandelt.

Geen toestemming meer nodig voor ontslag

Er was al bekend dat er één interne hoorprocedure komt die de route via UWV of de kantonrechter vervangt. In de hoofdlijnennotitie staat dat zowel de werkgever als de werknemer rekening moet houden met een opzegtermijn van twee maanden – ongeacht de lengte van de arbeidsovereenkomst –  en dat u de werknemer schriftelijk moet informeren over uw voornemen om het dienstverband te beëindigen. Vervolgens kan de werknemer hier in de hoorprocedure op reageren. Als hij het ontslag onterecht vindt, kan hij alsnog naar de kantonrechter gaan om het ontslag aan te vechten.
Wilt u een dienstverband opzeggen terwijl er een opzegverbod van toepassing is, dan moet u de arbeidsovereenkomst straks nog wel laten ontbinden door de kantonrechter. De kantonrechter gaat overigens alleen akkoord met een ontbinding tijdens een opzegverbod als er sprake is van omstandigheden waardoor voortzetting van het dienstverband niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld bij een verstoorde arbeidsrelatie.

Transitiebudget vervangt de ontslagvergoeding

Een andere hervorming uit de hoofdlijnennotitie is de vervanging van de huidige ontslagvergoeding door een zogenoemd transitiebudget. Vanaf 2014 krijgt een ontslagen werknemer voortaan dit transitiebudget mee dat hij moet gebruiken voor scholing of van-werk-naar-werktrajecten. Deze vergoeding zal een kwart maandsalaris per gewerkt jaar zijn, met een maximum van een half jaarsalaris.
Ook gaat uw onderneming straks maximaal de eerste zes maanden van de werkloosheidsuitkering betalen voor werknemers die uw onderneming ontslaat. Dit geldt zowel voor werknemers met een vast als met een tijdelijk dienstverband. Voor kleine werkgevers komt er mogelijk een uitzondering, omdat zij anders in de financiële problemen kunnen komen. De details hierover zijn nog niet bekend.