Milieuregelingen leveren € 10 miljoen in

17 september 2013 | Door redactie

Het budget dat beschikbaar is voor de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) wordt teruggebracht met € 10 miljoen per regeling. Dit blijkt uit het Belastingplan 2014.

Als ondernemer kunt u gebruikmaken van fiscale regelingen als u milieuvriendelijke investeringen doet. Zo kunt u een aantal investeringsaftrekken toepassen, namelijk de MIA, EIA en de VAMIL. Daarmee kunt u een deel van het investeringsbedrag voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen aftrekken van uw winst.

Regelingen bedoeld voor bedrijfsmiddelen

Het doel van de EIA is om investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie te stimuleren. De MIA en de VAMIL zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. Iedere Nederlandse ondernemer die belastingplichtig is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting, kan deze regelingen gebruiken.