Milieuregelingen ongemoeid in 2015

16 september 2014 | Door redactie

Waar vorig jaar het budget voor de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) nog gekort werd, blijft het beschikbare bedrag voor de komende jaren gelijk, met € 10 miljoen per regeling. Dit blijkt uit het Belastingplan 2015.

Ondernemers kunnen gebruikmaken van verschillende fiscale regelingen als ze milieuvriendelijke investeringen doen. Zij kunnen namelijk drie investeringsaftrekken toepassen: de MIA, de EIA en de VAMIL. Hiermee mogen ze een deel van het geïnvesteerde bedrag voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen aftrekken van de winst.

Regelingen bedoeld voor bedrijfsmiddelen

Het doel van de EIA is om investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie te stimuleren. De MIA en de VAMIL zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. Iedere Nederlandse ondernemer die belastingplichtig is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting, kan deze regelingen gebruiken.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over bovenstaand onderwerp, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!