Na verkiezingen meer duidelijkheid reiskosten

26 juli 2012 | Door redactie

De afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding zal pas na Prinsjesdag worden behandeld. Kortgeleden stuurde staatssecretaris Weekers van Financiën een hoofdlijnennotitie naar de Tweede Kamer, waarin hij ingaat op de aandachtspunten bij de afschaffing van de onbelaste vergoeding.

In het bericht ‘Check formulering van reiskostenvergoeding’ kon u lezen over het voornemen uit het Begrotingsakkoord om de vergoeding van woon-werkverkeer (met eigen vervoer, openbaar vervoer en de auto van de zaak) vanaf 2013 te belasten. Per 2014 zouden ook dienstreizen niet meer onbelast kunnen blijven. Het bleek het ministerie van Financiën niet te lukken om de plannen vóór de zomer uit te werken. Daarom worden de maatregelen pas ingediend op Prinsjesdag als onderdeel van het Belastingplan 2013. Dit las u al in ‘Onduidelijkheid afschaffing reisvergoeding’. Het uitstel betekent dat het wetsvoorstel door de nieuwe Tweede Kamer wordt behandeld. Prinsjesdag valt immers na de verkiezingen.

Eenduidige definitie woon-werkverkeer

In de hoofdlijnennotie herziening fiscale regime kosten van woon-werkverkeer (pdf) ging staatssecretaris Weekers onlangs verder in op de struikelblokken bij de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding. Zo gaf hij aan dat er een eenduidige definitie moet komen van woon-werkverkeer. Volgens Weekers is dit niet eenvoudig, vanwege de verschillende manieren waarop werknemers naar het werk gaan. Daarbij vragen Het Nieuwe Werken, maar ook bepaalde beroepsgroepen, zoals thuiszorgmedewerkers de aandacht.

Splitsing woon-werkverkeer en zakelijke reizen

Daarnaast moeten vanwege de splitsing tussen woon-werkverkeer en zakelijke reizen verstrekkingen, zoals een OV-abonnement, ook gesplitst worden in 2013. Per 2014 komt de gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling voor zakelijke reizen te vervallen. Vergoedingen zult u dan in de vrije ruimte moeten laten vallen om deze onbelast te houden. Tegelijk zal de vrije ruimte verruimd worden naar 2,1% van de fiscale loonsom.
Het is echter nog maar de vraag of de wetgeving ooit een feit wordt. Van de vijf partijen die het begrotingsakkoord sloten, staat alleen D66 nog achter de maatregel. De afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding moet € 1,3 miljard opleveren, dus elke partij die ervan afziet, moet ergens anders op besparen.