Nieuw deelakkoord laat forensentaks sneuvelen

2 oktober 2012 | Door redactie

Rutte (VVD) en Samsom (PvdA) zijn het eens geworden over het wijzigen van de begroting voor 2013. Vlak voor de algemene financiële beschouwingen bereikten zij een deelakkoord. Daaruit blijkt onder meer dat de forensentaks definitief van de baan is. Wat verandert er nog meer?

Demissionair minister De Jager van Financiën presenteerde op Prinsjesdag 2012 de Miljoenennota en het Belastingplan voor het komende jaar. Die stukken waren grotendeels gebaseerd op het akkoord dat vijf partijen (VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie) in de lente bereikten. De nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer na de verkiezingen zorgde echter voor nieuwe politieke verhoudingen. Daarmee ontbrak het echter wel aan een breed draagvlak voor veel van de eerder gepresenteerde plannen.

Positief effect voor het komende jaar

De informateurs van een nieuw kabinet gaven de hoogste prioriteit aan de bespreking van de begroting voor 2013. Daardoor kunnen beide partijen tijdens de algemene financiële beschouwingen een aanvulling op de begroting voor 2013 indienen. Behandeling daarvan door de Tweede en Eerste Kamer moet zorgen voor een positief effect op de financieel-economische situatie van ons land in het komende jaar.
Ten opzichte van de tijdens Prinsjesdag 2012 gepresenteerde plannen zijn de volgende onderdelen gewijzigd:

 • De forensentaks gaat niet door
  De afschaffing van de fiscale reiskostenaftrek wordt helemaal teruggedraaid. Ook de maatregelen rondom de auto van de zaak gaan definitief niet door. Dit is voordelig voor zowel werknemers als ondernemers.
 • De assurantiebelasting stijgt naar 21%
  De eerder aangekondigde verlaging van de assurantiebelasting is van de baan. Daarentegen stijgt de assurantiebelasting naar 21% en komt daarmee op het niveau van het nieuwe algemene BTW-tarief.
 • Doorwerk- en mobiliteitsbonus
  Er komt een doorwerkbonus voor werknemers van 61 tot 65 jaar zodat zij gemiddeld anderhalf jaar eerder met pensioen kunnen. Ook gaat de versobering van de mobiliteitsbonus niet door. Deze wordt in de plannen zelfs ruimer.
 • Uitstel afdracht van BTW
  Het tijdens Prinsjesdag 2012 aangekondigde ruime uitstelbeleid wordt nog ruimer. Bij financiële problemen kunnen ondernemers onder voorwaarden uitstel aanvragen voor BTW-belastingschulden tot € 20.000.
 • Vitaliteitssparen niet van start
  De samenvoeging van levensloop- en spaarloonregeling tot het vitaliteitssparen gaat niet door. Onduidelijk is wat er nu met de twee oorspronkelijke regelingen gaat gebeuren.
 • AOW-leeftijd sneller omhoog
  De AOW-leeftijd gaat na 2015 sneller omhoog. Daarmee komt de AOW-leeftijd in 2018 uit op 66 jaar en in 2021 op 67 jaar.
 • Modernisering Ziektewet
  De invoering van de prikkel voor werknemers wordt een jaar uitgesteld. Werknemers krijgen in 2013 dus nog niet te maken met verkorting van de duur van de Ziektewetuitkering. Binnen een jaar komt er een alternatief voor de hoge instroom van werknemers zonder vast contract, de zogenoemde flexwerkers.

Exacte invulling bij behandeling in Tweede Kamer

Naast alle genoemde maatregelen gaat ook de langstudeerboete niet door, evenals de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg. Ook verdwijnt het liggeld voor ziekenhuizen en is er meer budget voor startende leraren. De exacte invulling van alle plannen wordt duidelijk tijdens de behandeling in de Tweede Kamer. Via zowel de themapagina van onze website als de verschillende vakportals houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Volg ons ook via Twitter!